Dsvh13 » Specials » Rechtsbijstand

De Rechtsbijstandverzekering

In Nederland bestaat, in tegenstelling tot vele andere landen, de mogelijkheid een verzekering af te sluiten welke je in vele gevallen rechtsbijstand zal verlenen en zonodig een procedure voor je zal starten. Juridische bijstand door een advocaat is duur, tegen een premie van iets meer dan het uurtarief van een advocaat bent u verzekerd van rechtshulp. Toch is de rechtsbijstandverzekering nog niet bij iedereen bekend terwijl deze in heel veel juridsche geschillen uitkomst kan bieden. Enkele voorbeelden van gevallen waarin uw rechtsbijstandverzekeraar u behulpzaam kan zijn:

  • Een geschil met uw werkgever over bijvoorbeeld een concurentiebeding
  • Dreigend ontslag
  • Een geschil met uw buren in verband met geluidsoverlast
  • Een geschil met de gemeente over het recht op grond
  • Het claimen van planschade omdat er een nieuwbouwproject voor uw voordeur wordt gebouwd
  • U loopt letselschade op en wilt uw schade en eventueel smartegeld claimen op de tegenpartij

Uiteraard is deze lijst vele malen langer te maken aangezien het aantal geschillen dat er in uw leven kunnen ontstaan legio zijn. Daarom zal in deze special nader worden ingegaan op deze verzekering. Welke vormen zijn er, wat mag u van de verzekering verwachten en wat kunt u doen als u het niet eens bent met uw rechtsbijstandverzekering.

De rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Je recht hebben of je recht krijgen, het is helaas niet altijd hetzelfde, veel conflicten kunt u zelf oplossen maar soms heeft u juridische bijstand nodig. De rechtsbijstandverzekering kan u hierbij b…

Ik ben het oneens met mijn rechtsbijstandverzekeraar, en nu?

Als u een geschil krijgt is de rechtsbijstandverzekering doorgaans een uitkomst. Toch kan uw rechtsbijstandverzekeraar van mening zijn dat uw zaak in het geheel geen kans maakt of neemt zij de zaak ni…

Vakbondslid en rechtsbijstandverzekering

Vele mensen in Nederland zijn lid van een vakbond welke hen in bepaalde gevallen juridische bijstand verleent. Is het naast een vakbondslidmaatschap dan nog wel verstandig een rechtsbijstandverzekerin…
Gepubliceerd door Dsvh13 op 23-02-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.