Dsvh13 » Specials » Wa en avp

Wettelijke aansprakelijkheid en de AVP

Vele mensen in Nederland beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. Dit is bijna vanzelfsprekend, u kunt immers aansprakelijk worden gesteld voor grote bedragen die voortvloeien uit een klein ongeluk terwijl de premie voor deze verzekeringen relatief laag te noemen is. Wat aansprakelijkheid inhoudt en welke risico's de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt is echter vaak onduidelijk. Deze special gaat hier verder op in. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een kleine vaak ondoordachte actie kan grote schade tot gevolg hebben. Schade waarvoor u aansprakelijk kunt zijn op grond van de Nederlandse wetgeving.

De meeste Nederlanders beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die in vele gevallen de schade zal vergoeden als u aansprakelijk bent op grond van de Nederlandse wetgeving. Het is dus van belang te weten wat deze Nederlandse wetgeving inhoudt om te kunnen bepalen of u daadwerkelijk aansprakelijk bent voor een bepaalde schade en of uw verzekering dus overgaat tot vergoeding. Een aantal artikelen in deze special zullen verder ingaan op de Nederlandse wetgeving omtrent aansprakelijkheid.

Toch dekt de aansprakelijkheidsverzekering niet alle schade waarvoor u op grond van die Nederlandse Wetgeving aansprakelijk bent. Net zoals bij alle verzekeringen zijn er uitzonderingen en specifieke gevallen. Ook hieraan zal in deze special aandacht worden besteed.

Deze special zal in de loop der tijd nog worden uitgebreid met meerdere artikelen. Mocht u nog specifieke informatie missen dan hoor ik dit graag van u.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

AVP of WAP zoals deze verzekering vroeger wel werd genoemd, velen hebben ervan gehoord maar wat houdt deze verzekering precies in, wanneer kun je er een beroep op doen en welk soort schade is uitgeslo…

Hoe meld ik een schade op mijn aansprakelijkheidsverzekering

Vele mensen beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Hoe zij echter een schade op deze verzekering moeten melden en wat zij daarna mogen verwachten is een stuk minder beke…

Schade bij sport en spel en de verzekering

Wij Nederlanders houden wel van sporten. Bij het sporten en bij kinderen het spelen is het niet te voorkomen dat er af en toe ongelukken gebeuren, een bril sneuvelt of erger een van de spelers loopt l…

Schade door bootjes, boten en pleziervaartuigen en de AVP

Nederland is een waterrijk land waar vele Nederlanders van genieten. Niet alleen door te zwemmen of te vissen, maar juist ook door zich op het water te geven met allerlei middelen. Van surfplanken, ru…

Tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kinderen?

Een kind wordt volgens de wet op zijn 18e jaar volwassen. Dit houdt in dat uw kind alle handelingen kan verrichten zonder dat hiervoor uw toestemming nodig is. Bijvoorbeeld het kopen van een auto, tro…

Uw aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en motorrijtuigen

Autoschade komt helaas dagelijks voor. Vele mensen vragen zich af of zij schade die zij hebben veroorzaakt met of door een motorrijtuig kunnen claimen op hun aansprakelijkheidsverzekering voor particu…

Wettelijke aansprakelijkheid

De meeste particulieren zullen een aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten. Deze verzekering betaald indien u op grond van de Nederlandse wet aansprakelijk bent voor het ontstaan van schade. Maa…
Gepubliceerd door Dsvh13 op 16-11-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.